108 சரணக் கோவை

அருள்மிகு ஐயப்பன் 108 சரணக் கோவை

 

1. ஓம் ஸ்வாமியே                                                              சரணம் ஐயப்பா
2. ஓம் கன்னிமூல கணபதி பகவானே                                      ”
3. ஓம் மாதா பிதா குரு தெய்வங்களே                                    ”
4. ஓம் அச்சன்கோயில் அரசே                                                      ”
5. ஓம் அரிகர சுதனே                                                                          ”
6. ஓம் அப்பாச்சி மேடே                                                                    ”
7. ஓம் அகிலமெல்லாம் காப்பவனே                                        ”
8. ஓம் அகிலாண்ட கோடி பிரமாண்ட நாயகனே               ”
9. ஓம் அன்னதான பிரபுவே                                                           ”
10. ஓம் அம்பலத் தரசே                                                                   ”
11. ஓம் அகந்தையை அழிப்பவனே                                         ”
12. ஓம் ஆறுமுகன் சோதரனே                                                   ”
13. ஓம் ஆனைமுகன் தம்பியே                                                  ”
14. ஓம் ஆசைகள் அடக்கி ஆள்பவனே                                  ”
15. ஓம் ஆரியங்காவு ஐயனே                                                      ”
16. ஓம் ஆனந்த மூர்த்தியே                                                          ”
17. ஓம் இச்சையெல்லாம் தவிர்ப்பவனே                           ”
18. ஓம் இருமுடிப் பிரியனே ”
19. ஓம் இஞ்சிப்பாறைக் கோட்டையே ”
20. ஓம் இருளகற்றிய ஜோதியே ”
21. ஓம் இன்தமிழ்ச் சுவையே ”
22. ஓம் இன்னல்கள் நீக்குபவனே ”
23. ஓம் ஈடில்லாத் தெய்வமே ”
24. ஓம் ஈசனின் திருமகனே ”
25. ஓம் உத்தமனே சத்தியனே ”
26. ஓம் உலகாளும் காவலனே ”
27. ஓம் உண்மையின் பரம்பொருளே ”
28. ஓம் உத்தரத்தில் உதித்தவனே ”
29. ஓம் ஊழ்வினை அழிப்பவனே ”
30. ஓம் ஊமைக்கருள் புரிந்தவனே ”
31. ஓம் எரிமேலி தர்ம சாஸ்தாவே ”
32. ஓம் எங்கும் நிறைந்தவனே ”
33. ஓம் எல்லாம் வல்லவனே ”
34. ஓம் என் குல தெய்வமே ”
35. ஓம் என் குரு நாதனே ”
36. ஓம் ஏகாந்த மூர்த்தியே ”
37. ஓம் ஏற்றமெல்லாம் தவிர்ப்பவனே ”
38. ஓம் ஏழைப் பங்காளனே ”
39. ஓம் ஐங்கரனின் தம்பியே ”
40. ஓம் ஐயமெல்லாம் தீர்ப்பவனே ”
41. ஓம் ஐந்து மலைக்கதிபதியே ”
42. ஓம் ஒப்பில்லா திருமணியே ”
43. ஓம் ஓம்ஹார பரம்பொருளே ”
44. ஓம் ஓதும் மறை பொருளே ”
45. ஓம் கடுத்த சுவாமியே ”
46. ஓம் கருப்பண்ண சுவாமியே ”
47. ஓம் கரியிலந்தோடே ”
48. ஓம் கருணை புரிவாயே ”
49. ஓம் கரிமலை வாசனே ”
50. ஓம் கரிமலை ஏற்றமே ”
51. ஓம் கரிமலை இறக்கமே ”
52. ஓம் கல்லிடுங் குன்றே ”
53. ஓம் கல்லிட்டு வந்தனமே ”
54. ஓம் கலியுக வரதனே ”
55. ஓம் கண் கண்ட தெய்வமே ”
56. ஓம் கற்பூர ஜோதியே ”
57. ஓம் காளை கட்டி நிலையமே ”
58. ஓம் கானக வாசனே ”
59. ஓம் காருண்ய மூர்த்தியே ”
60. ஓம் குருதட்சணை அளித்தவனே ”
61. ஓம் குருமகனின் குறை தீர்த்தவனே ”
62. ஓம் குளத்துபுழை பாலகனே ”
63. ஓம் குருவாயூரப்பன் மைந்தனே ”
64. ஓம் சரணகோஷ பிரியனே ”
65. ஓம் சத்தியமான பொன்னு பதினெட்டாம் படிகளே ”
66. ஓம் சத்தி பூஜை கொண்டவனே ”
67. ஓம் சபரி பீடமே ”
68. ஓம் சபரிக்கருள் செய்தவனே ”
69. ஓம் சரங்குத்தி ஆலே ”
70. ஓம் சங்கடங்கள் தீர்ப்பவனே ”
71. ஓம் சற்குரு நாதனே ”
72. ஓம் சாந்தஸ்வ ரூபனே ”
73. ஓம் சாந்தி தரும் பேரழகே ”
74. ஓம் சாஸ்தாவின் நந்தவனமே ”
75. ஓம் சிவ வைணவ ஐக்கியமே ”
76. ஓம் சிவன்மால் திருமகனே ”
77. ஓம் சிறியானை வட்டமே ”
78. ஓம் பம்பா வாசனே ”
79. ஓம் பம்பையில் பிறந்தவனே ”
80. ஓம் பம்பா விளக்கே ”
81. ஓம் பந்தளத்து ராஜனே ”
82. ஓம் பரசுராம பூஜிதனே ”
83. ஓம் பதினெட்டாம் படிகளே ”
84. ஓம் பரம தயாளனே ”
85. ஓம் பக்தர்களை காப்பவனே ”
86. ஓம் பாவ விமோஷகனே ”
87. ஓம் பாவமெல்லாம் தீர்ப்பவனே ”
88. ஓம் புலிப்பாலை கொணர்ந்தவனே ”
89. ஓம் பெரியானை வட்டமே ”
90. ஓம் பேரூர்த் தோடே ”
91. ஓம் பொன்னம்பல வாசனே ”
92. ஓம் தாயின் நோய் தீர்த்தவனே ”
93. ஓம் திருவேணி சங்கமமே ”
94. ஓம் திரு ராமர் பாதமே ”
95. ஓம் தீராத நோய் தீர்ப்பவனே ”
96. ஓம் துளசி மணிமார்பனே ”
97. ஓம் தூய உள்ளம் அளிப்பவனே ”
98. ஓம் நாகராஜா பிரபுவே ”
99. ஓம் நித்திய பிரமச்சாரியே ”
100. ஓம் நிறைவுள்ளம் தருபவனே ”
101. ஓம் நீலவஸ்திர தாரியே ”
102. ஓம் நெய்யபிஷேகப் பிரியனே ”
103. ஓம் நெஞ்சம் குளிர வைப்பவனே ”
104. ஓம் மணி கண்ட பிரபுவே ”
105. ஓம் மஞ்ச மாதா திருவருளே ”
106. ஓம் மகர ஜோதியே ”
107. ஓம் வில்லாளி வீரனே ”
108. ஓம் வீர மணிகண்டனே ”
ஓம் சுவாமியே சரணம் ஐயப்பா ஓம் சுவாமியே சரணம் ஐயப்பா
ஓம் சுவாமியே சரணம் ஐயப்பா
ஓம் ஸ்ரீ ஹரி ஹர சுதன் ஆனந்த சித்தன் எங்கள் ஐயன் ஐயப்பா
ஸ்வாமியே சரணம் ஐயப்பா.

ஓம் அறிந்தும் அறியாமலும் தெரிந்தும் தெரியாமலும் அடியேன் செய்த சகல குற்றங்களையும் பொறுத்துக் காத்தருள வேண்டும். ஓம் ஸ்ரீ சத்தியமான பொன்னு பதினெட்டாம் படிமேல் வாழும் வில்லாளி வீரன் வீரமணி கண்டன் காசி ராமேஸ்வரம் பாண்டி மலையாளம் அடக்கி ஆளும் ஓம் ஸ்ரீ ஹரி ஹர சுதன் ஆனந்த சித்தன் எங்கள் ஐயன் ஐயப்பா ஸ்வாமியே சரணம் ஐயப்பா.

ஸ்ரீ ஐயப்பன் மாலைபோடும் போது சொல்லவேண்டிய மந்திரம்

ஞானமுத்ராம் சாஸ்த்ருமுத்ராம் குருமுத்ராம்
நமாம் யஹம் வனமுத்ராம் சுத்தமுத்ராம்
ருத்ரமுத்ராம் நமாம் யஹம் சாந்தமுத்ராம்
சத்யமுத்ராம் வருதமுத்ராம் நமாம் யஹம் சபர்
யாச்ரம சத்யேனமுத்ராம் பாது சதாபிமே
குருதசஷிணியா பூர்வம் தஸ்யா அநுக்ரஹ
காரணனே சரணாகத முத்ராக்யம்த்வன்
முத்ராம் தாரயாம் யஹம் சின்முத்ராம்
கேசரிமுத்ராம் பத்ரமுத்ராம் நமாம் யஹம்
சபர் யாசல முத்ராயை நமஸ்துப்யம் நமோ நமஓம் துளசி மணிமார்பனே சரணம் ஐயப்பா

ஸ்ரீ ஐயப்பன் மாலை கழற்றும் போது சொல்லவேண்டிய மந்திரம்

அபூர்வ மஸலாரோஹ திவ்யதரிசன காரண
சாஸ்துரு முத்ராத் மகாதேவ தேஹிமே வரத மோசனம்
ஓம் விரதங்களை பூர்த்தி செய்தவனே


Hit Counter provided by laptop reviews